Seguint els diners

Taller de mapatge d'actors corporatius

  • El taller s'ofereix a entitats i col·lectius sel·leccionats que fan denúncia i investigació sobre vulernacions de drets per parts d'actors corporatius.

  • El taller consta de tres fases diferents:

  • Una primera fase d'anàlisi de treballs preparatoris on les entitats i col·lectius comuniquen a l'ODESCA quin actor voldrien investigar, i on nosaltres realitzem la primera tasca investigativa. Al acabar la primera fase, us farem arribar les anàlisis de totes les consultes que haguem fet, que seran un màxim de 16.

  • Una segona fase d'anàlisi per part vostra i un taller presencial amb ODESCA i Manuel Gabarre. L'objectiu del taller seran dos: un, que pogueu veure si les empreses i persones que esteu investigant tenen alguna conneció amb altres empreses o persones que estiguin investigant les altres participants, o simplement demanar una segona consulta. El segon serà que Manuel Gabarre ens expliquin quines altres eines existeixen per investigar actors corporatius, i com utilitzar la informació que haurem adquirit al llarg del taller.

El taller presencial es farà el dia 20 de novembre, de 18h a 20h, al C/Casp 43 baixos (Cooperativa ECOS).

  • Una tercera fase de retorn, on us farem arribar tots els materials que s'hagin generat.