formació llengües trimestre tardor 2021

darija | dissabtes | d'11 a 12'30 | Ateneu Popular Coma Cros | 52€/mes

'PROLLEMA, ensenyant llengua materna' és una proposta que capacita a joves migrats sols en situació d'exclusió social severa com a ensenyants de la seva llengua materna.

La participació de l'aprenent indica el punt màxim de la implementació de la proposta, en tant que després de realitzar la formació capacitadora, el jovent participant esdevé ensenyant de la seva llengua materna.

L'ensenyament de la llengua es planteja des d'una vessant INICIAL, PRÀCTICA i ORAL; cercant que l'aprenent adquireixi competències lingüístiques que permetin esdevenir autònom en la comunicació amb el parlant de la llengua apresa.

condicions inscripció curs

  • les inscripcions restaran obertes fins l’últim dia abans de iniciar la formació.

  • les inscripcions es tancaran tan bon punt es cobreixin les places disponibles (màxim 5 alumnes per grup).

  • per confirmar plaça cal efectuar pagament de la quota mensual corresponent al 1er mes [52€] durant el transcurs dels 2 dies posteriors a la inscripció.

  • preval l’ordre de inscripció i el pagament de la quota mensual del 1er mes per a disposar de plaça.

  • la resta de pagament de la quota mensual corresponent al següent mes a l'inscripció s’efectuarà durant la 1a setmana del respectiu mes.

  • per motius de causa major (malaltia ,gestió administrativa ineludible i/o altres) per part del jovent ensenyant podria alterar-se la data d’alguna sessió de les formacions de llengua.

  • en cas de no-realització de sessió formativa sense justificació per part del jovent ensenyant, es retornaria la part proporcional del cost d’aquesta via transferència bancaria.

  • efectuar el pagament via transferència bancària a: ES38 1491 0001 2430 0006 7460 facilitant nom i cognoms, amb concepte : llengua_mes (darija_octubre)


En tant que un dels objectius de la proposta és que els joves puguin ampliar la seva xarxa personal a partir de la llengua, apostem que la formació de llengua sigui PRESENCIAL, en entorn formatiu amb mesures de seguretat COVID-19 (espai, ventilació, mascaretes, higiene, número participants...)


Segons calendari, hi ha 2 dissabtes, 30/10 i 04/12, que inicien pont encara que no són festius (Tot Sants i Constitució). A priori els entenem com a dies de formació, i en cas que des del grup d'aprenents s'acordès contemplar-los com a 'festius per 'allargar el pont' -sempre i quan el grup en la seva totalitat ho estabeixi-', caldria cercar alternatives per a recuperar les hores.

Donat el calendari i la disposició del jove ensenyant, l'alternativa passaria per ampliar el temps de les sessions prèvies i/o posteriors, fins asolir la recuperació de les respectives sessions no realitzades (un total de 3 hores).

A la seva vegada, en tant que la formació es realitza en dissabtes i s'encaixa en marc trimestral, finalitzaria el dia 25/12/2021. Aquesta sessió no es realitzarà restant desglossada al llarg de la formació, significant que a les sessions -amb una durada prevista de 1h 30'- s'afegiran 10 minuts més amb ànim de recuperar la sessió de 25/12/21.

Mitjançant aquest formulari no es recullen dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

forms.komun.org no utilitza cookies per recollir informació de les persones usuàries, ni enregistra les adreces IP d'accés. Solsament es fan servir cookies pròpies - de sessió- amb finalitat tècnica permetent la navegació al lloc web i l'ús de les diferents opcions i serveix que en aquesta existeix.